PROVOZNÍ ŘÁD HERNY


Provozovatel TANZANIA PARKU:
 • ELEPTYS s.r.o., Dopravní 500/9, Praha 104 00
 • Ičo: 02038307
 • Telefon: 730 543 448

Provozní řád herny:

 1. Vstupem do herny uznávají návštěvníci provozní řád a všeobecné obchodní podmínky TANZANIA PARKU.
 2. Herna je určena pro děti ve věku 0 - 15 let a je rozdělena do zón.
 3. Všechny děti musí být doprovázeny dospělou osobou, která za ně plně odpovídá po celou dobu pobytu. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let.
 4. Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející osoba. Vedení společnosti nenese zodpovědnost za tyto úrazy.
 5. Celý areál je nekuřácký a platí zákaz vstupu zvířat.
 6. Do čisté zóny herny je vstup povolen pouze bez bot, z hygienických důvodů je třeba mít ponožky.
 7. Konzumace jídla, pití, sladkostí, žvýkaček je v čisté zóně herny zakázána.
 8. Konzumovat v zóně k tomu určené lze pouze jídlo a pití zakoupené v baru, s výjimkou kojenecké stravy a potravin pro osoby se speciálními dietetickými požadavky a alergiemi.
 9. Vstup do herny je zpoplatněn (viz.ceník), pro doprovod je zdarma, vyjma oslav.
 10. Atrakce jsou certifikovány jako bezpečné v souladu s českými předpisy a s předpisy Evropské unie týkajícími se "atrakcí a vybavení hřišť".
 11. Za bezpečnost atrakce ručí výrobce a dodavatel svými certifikáty, atrakce je kontrolována a jsou na ní prováděny pravidelné revize.
 12. Personál musí být informován o veškerých úrazech a nehodách. Je způsobilý poskytnout první pomoc.
 13. Dbejte pokynů personálu a informací na tabulích na jednotlivých zónách.
 14. Doporučujeme, aby děti měly oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi a protiskluzové ponožky.
 15. Návštěvník ručí při použití všech zařízení herny za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům. Pro zajištění bezpečnosti všech dětí se nesmí v celém prostoru herny používat vlastní hračky.
 16. Do herny je zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nemocí, nevolností nebo, osobám v karanténě.
 17. Návštěvníky, kteří nedodržují provozní řád, případně svým chováním ohrožují ostatní návštěvníky herny, může personál herny napomenout a po následném neuposlechnutí vykázat bez náhrady vstupného.
 18. Vedení společnosti neručí za ztrátu, krádež nebo škodu na movitém majetku během pobytu v areálu.
 19. Prostor pro kočárky je venku před hernou (pod stříškou) a za volně uložené věci v kočárku nenese vedení společnosti žádnou zodpovědnost.
 20. Při překročení kapacity herny je obsluha povinna z důvodu bezpečnosti nevpustit další návštěvníky, v tomto případě počítejte s čekací dobou.
 21. Vstupem do herny dává návštěvník souhlas s pořizováním nahrávek pomocí kamerových systémů, které slouží k ochraně majetku herny Tanzania a samotných návštěvníků herny. Tyto záznamy nebudou nijak zveřejňovány. V případě podezření, že je díky tomuto systému nahrán trestný čin, předáme příslušný záznam Policii ČR pro účely vyšetřování.  
 22. Vstupem do herny dává návštěvník výslovný souhlas s pořizováním fotografii jeho nebo jím doprovázených nezletilých osob. Není-li osoba doprovázející nezletilé osoby jejich zákonný zástupce, stvrzuje vstupem do herny, že má takový souhlas od zákonného zástupce získán. Pořízené fotografie mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítí herny. Osoba může být smazána jen z přímo jí označených fotografií.
 23. Fotografování pro profesionální účely nebo pro tisk je možné pouze po předchozím povolení vedení společnosti.
 24. Vedení společnosti si vyhrazuje právo změnit veškeré vytištěné časy a ceny bez předchozího upozornění.