Pravidla půjčovny

Nezávaznou rezervaci je možné provést prostřednictvím rezervačního formuláře. Termín pronájmu je možné dohodnout též emailem na info@tanzania-park.cz, nebo osobně v naší herničce.

V případě potřeby zapůjčení v horizontu několika dnů je nejvhodnější kontaktovat nás prostřednictvím rezervačního formuláře nebo přímo telefonicky na +420 730 543 448.

Odesláním on-line rezervačního formuláře není uzavírána nájemní smlouva ani tím není činěn veřejný příslib k uzavření smlouvy; vlastní rezervace s přesným termínem vám bude potvrzena emailem nebo jiným dohodnutým způsobem.

Dá se nějak rychle zjistit, zda-li je mnou požadovaný předmět k zapůjčení v daný termín dostupné?

Naše webové rozhraní zatím neumožňuje zjistit, zda je v daný termín je předmět dostupný. Hledáme však správný produkt, který by vám to v budoucnu umožnil. 

V současné době je možno použít pro ověření dostupnosti webový formulář nebo v případě, že potřebujete zboží zapůjčit v kratším horizontu tří dnů je možné s dotazem na dostupnost zavolat na tel. č. +420 730 543 448. Oba způsoby jsou vyřizovány v co možná nejkratší době. Nepodaří-li se vám nás zastihnout na telefonu, jsme pravděpodobně vytíženi a ozveme se vám jakmile to bude možné. 

Kdy a kde si mohu zapůjčenou věc vyzvednout?

Po potvrzení rezervace si můžete zapůjčovanou věc vyzvednout kterýkoliv den v době od 9:00 do 13:00 a 14:00 do 17:00 v naší herně na Veronském náměstí 403, Praha, 109 00. Při převzetí zboží s vámi budou vyřízeny nezbytné formality (nájemní smlouva, složení vratné kauce, předání zapůjčeného zboží spolu s případným obalem, návodem a seznámení s výrobkem). Individuální domluva při dlouhodobějších pronájmech ohledně vyzvedávání je samozřejmě možná.

Co potřebuji pro vyzvednutí zboží?

Zboží je možno vyzvednout pouze fyzicky v naší herničce, zasílání poštou není možné. Pro uzavření nájemní smlouvy je třeba předložit dva osobní doklady (občanský průkaz + některý z dalších osobních dokladů - řidičský průkaz, pas ... Zboží z půjčovny pronajímáme pouze osobám starším 18-ti let. Pro vyzvednutí je třeba mít hotovost pro složení předmětné kauce. Kauci není možné hradit platební kartou ani jinými bezhotovostními způsoby.

Kdy a kam musím zapůjčenou věc vrátit?

Zapůjčenou věc je třeba vrátit v daný den v době od 9:00 do 13:00 a 14:00 do 17:00 v naší herně na Veronském náměstí 403, Praha, 109 00. Při vracení zboží s vámi budou opět vyřízeny nezbytné formality (prohlídka vráceného zboží, vyúčtování nájemného a vrácení složené kauce). V případě, že bude vráceno zboží později, je i za tento den nebo více dní účtována denní sazba půjčovného; může být rovněž naúčtován sankční poplatek až do výše 50 % složené zálohy. Individuální domluva při dlouhodobějších pronájmech ohledně vracení je samozřejmě možná.

Je třeba skládat kauci?

ANO, vypůjčitel skládá vratnou kauci v okamžiku uzavření nájemní smlouvy a převzetí zboží. Kauci nelze hradit bankovním převodem ani platební kartou, a musí být složena v hotovosti před převzetím zboží. Potvrzení o uhrazení předmětné kauce je součástí nájemní smlouvy na daný zapůjčený předmět.

Kdy mi bude kauce vrácena a v jaké výši?

V případě, že pronajatá věc je vrácena včas a v pořádku, kauce je vyplacena okamžitě v hotovosti oproti vrácenému zboží. Kauce nebude vrácena v plné výši, a to za předpokladu, že zboží bude vráceno poškozené nebo silně znečištěné. V takovém případě bude kauce vrácena ponížena o částku 500,- Kč v případě znečištění. V případě, že zboží bude vráceno nefunkční, zničeno nebo poškozené je kauce v plné výši použita na provedení opravy, pokud je ohrožena další funkčnost výrobku a oprava je nemožná, je vypůjčitel povinen uhradit celou kupní cenu daného zboží a v tomto případě mu zapůjčený výrobek zůstává ponechán.

Kolik a kdy zaplatím za půjčení?

Výše nájemného je stanoveno jako denní sazba uvedená v uzavřené nájemní smlouvě. Nájemné je splatné po ukončení užívání, tedy v okamžiku vrácení zboží.